close
W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemie iUczniowie wprowadzona została funkcjonalność CAPTCHA. Jest to rodzaj techniki zabezpieczającej strony internetowe, której zadaniem jest dodatkowa weryfikacja użytkownika. Weryfikacja ta polega na przepisaniu losowej treści znajdującej się na wygenerowanym obrazku.
Użytkownik uzyskuje dostęp do systemu iUczniowie po prawidłowym wypełnieniu pól użytkownik oraz hasło, a także właściwym przepisaniu znaków z obrazka.
close
W skład pakietu iUczniowie wchodzą systemy:

iSekretariat - ewidencjonowanie informacji o uczniach oraz przebiegu ich nauki w formie elektronicznej, jak i tworzenie dokumentacji niezbędnej w pracy sekretariatu szkolnego,

iDziennik - posiadający pełną funkcjonalność tradycyjnego dziennika i zgodność z wymogami Rozporządzenia MEN w zakresie prowadzenia elektronicznej formy dziennika lekcyjnego w szkołach (między innymi: oceny, obecności, frekwencja) oraz usprawniający komunikację pomiędzy szkołą a rodzicami,

iObowiązek - umożliwiający organom prowadzącym (JST) kontrolę obowiązku nauki, jak i dyrektorom szkół kontrolę obowiązku szkolnego.

banner

Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło
Użytkownik:
Hasło:
Przepisz kod: question
captcha
Nr wersji: 200824-1308/2.5.0.464